ΕΙΣΟΔΟΣ    |    ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
  |   0,00€
 
  
Κατηγορίες


Νέα - Ανακοινώσεις


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ »

Τεχνικός Ασφαλείας

» Αρχική » Υπηρεσίες » Τεχνικός Ασφαλείας

 Με  βάση  την  ισχύουσα   νοµοθεσία  όλες  οι  επιχειρήσεις  εφόσον  απασχολούν έστω και έναν εργαζόµενο πρέπει να
έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του 
άρθρου  8  του  κώδικα   νόµων  για  την  υγεία  και  ασφάλεια  των  
εργαζοµένωνπου κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010. Οι  αρµοδιότητες  του  τεχνικού  ασφάλειας
 περιγράφονται  µε  τις  διατάξεις  του άρθρου 14 του κώδικα νόµων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που
κυρώθηκε µε το άρθροπρώτο του ν.3850/2010. Οι αρµοδιότητες αυτές είναι συµβουλευτικές προς τον εργοδότη.
Συγκεκριµένα: 
1.  O  τεχνικός  ασφάλειας  παρέχει  στον  εργοδότη  υποδείξεις  και  συµβουλές, γραπτά  ή  προφορικά,  σε  θέµατα
 σχετικά  µε  την  υγιεινή  και  ασφάλεια  της 
εργασίας  και  την  πρόληψη  των  εργατικών  ατυχηµάτων.  Tις  γραπτές
υποδείξεις  καταχωρεί  σε  ειδικό  βιβλίο  της  επιχείρησης,  το  οποίο σελιδοµετρείται  και  θεωρείται  από  την  
επιθεώρηση εργασίας.  O  εργοδότης έχει  υποχρέωση  να  λαµβάνει  γνώση  ενυπογράφως  των  υποδείξεων  που
καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. 
2. Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 
α)  συµβουλεύει  σε  θέµατα  σχεδιασµού,  προγραµµατισµού,  κατασκευής  και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, 
προµήθειας  µέσων  και  εξοπλισµού,  επιλογής  και  ελέγχου  της
αποτελεσµατικότητας  των  ατοµικών  µέσων  προστασίας  καθώς  και διαµόρφωσης  και  διευθέτησης  των  θέσεων
 και του  περιβάλλοντος  εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 
β)  ελέγχει  την  ασφάλεια  των  εγκαταστάσεων  και  των  τεχνικών  µέσων,  πριν από  τη  λειτουργία  τους  καθώς  και
 των  παραγωγικών  διαδικασιών  και 
µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των  
µέτρων  υγείας  και  ασφάλειας  της  εργασίας  και  πρόληψης  των ατυχηµάτων,  ενηµερώνοντας  σχετικά  τους
 αρµόδιους προϊσταµένους  των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 
3.  Για  την  επίβλεψη  των  συνθηκών  εργασίας  ο  τεχνικός  ασφάλειας  έχει υποχρέωση: 
α)  να  επιθεωρεί  τακτικά  τις  θέσεις  εργασίας  από  πλευράς  υγείας  και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον
εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη 
των  µέτρων  υγείας  και  ασφάλειας  να  προτείνει  µέτρα  αντιµετώπισής  της  και
να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας. 
γ)  να  ερευνά  τα  αίτια  των  εργατικών  ατυχηµάτων,  να αναλύει  τα αποτελέσµατα  των  ερευνών,  να  τα  αξιολογεί
 και  να  προτείνει  µέτρα αποτροπής παρόµοιων ατυχηµάτων.
δ)  να  εποπτεύει  την  εκτέλεση  ασκήσεων  πυρασφάλειας  και  συναγερµού  για 
τη διαπίστωση ετοιµότητας προς
αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 
4.  Για  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας  στην  επιχείρηση  ο  τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 
α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να
τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για 
την  αποτροπή  του  επαγγελµατικού  κινδύνου  που  συνεπάγεται  η  εργασία τους. 
β)  να  συµµετέχει  στην  κατάρτιση  και  εφαρµογή  των  προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα υγείας
και ασφάλειας της εργασίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

Newsletter
Συμπληρώστε το email σας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
      
© 2014 - thermorado.gr -- Κατασκευη eshop by infocus